Essentiecoaching

Essentiecoaching is een zijnsgerichte manier van werken. Dit wil zeggen dat ik me in de eerste plaats richt op de verbinding met essentie, en niet op het probleem of op de oplossing van het probleem.

Het probleem op tafel

Essentie is het onveranderlijke deel, dat mensen met elkaar verbindt en blokkades doet oplossen. In deze verbinding voel je je veilig en gehoord en ga je jezelf beter horen en begrijpen. Zo komt heel snel de kern van het probleem boven tafel. Door te leren luisteren naar je lichaam, voel je wat er van binnen werkelijk gaande is. Dit maakt het mogelijk te zakken naar je bodem, waar je vaste grond onder je voeten vindt. Deze vaste grond is de vruchtbare bodem waarin moeilijkheden kunnen transformeren in mogelijkheden.

Ontdekken

De uitdaging is telkens weer te willen voelen en ervaren wat ons triggert en wat we proberen te vermijden. Gaandeweg vallen dan maskers af en komen verborgenheden aan het licht. Je gaat ontdekken en ervaren wie en wat je nog meer bent, dan je denkt te zijn. Via woede, verdriet, onzekerheid, angst schaamte, schuld, pijn of welk ander ongemak dan ook, kom je steeds meer in contact met je oorspronkelijke drijfveer, je ware aard. Verbonden hiermee kunnen blokkades oplossen en beperkingen transformeren in mogelijkheden.

Wat bied ik?

Ik bied je de veiligheid en ondersteuning die nodig is om je emoties te verwelkomen. In het toelaten en fysiek ervaren van lastige gevoelens, ontdek je hun helende kracht en wijsheid. Behalve jij komen dan ook je relaties beter uit de verf.

Werkvormen

  • Coachgesprek
  • NLP
  • Meditatie en Mindfulness
  • Lichaamsgerichte oefeningen
  • Regressietherapie
  • Coaching in de natuur

In de sessies word je uitgenodigd je weerstanden onder de loep te nemen en het verband met je klachten helder te krijgen.