Intake

Samen kijken we waar jij uit je wezenlijke kracht bent weggegaan en verzeild bent geraakt in je overlevingspatronen. De intake is gebaseerd op een aantal kernvragen, waarbij behalve je huidige situatie ook de gewenste situatie in beeld wordt gebracht. Aan de hand hiervan bepalen we samen welke stappen er genomen kunnen worden en maken we een schatting van het aantal vervolgsessies.

Vervolgsessies

In de vervolgsessie wordt steeds opnieuw gekeken naar je actuele situatie in relatie tot de gewenste situatie. Wat kom je tegen bij de stappen die je zet en wat doet dit met je op mentaal- emotioneel niveau en hoe ga je hiermee om. Bewust zijn en nemen van je eigen verantwoordelijkheid m.b.t. je gezondheid is hierbij een steeds terugkerend aspect.