Weerstanden

Weerstanden

Weerstanden

Er is niets wat mij dwingt,
ik laat mij niet meer dwingen,
of toch?

Er is niets dat mij hindert,
ik laat mij niet meer hinderen,
of toch?

Er is niets dat mij stoort,
Ik laat mij niet meer storen,
of toch?

Het is de dwang die mij heeft vastgezet,
maar mij nu aanzet tot bewegen,
De hindernis die mij deed terugdeinzen,
maar nu doet springen.
De storing die het contact deed verbreken,
Maar nu leidt tot verbinding.

Het zijn de weerstanden die mij doen ontwaken
En op het spoor zetten van
LEVEN…

Weerstanden wijzen me nu de weg,
dwars door het donker,
direct naar het Licht!

Mijn innerlijke Licht,
Dat mij verbindt
Met jou.

Waar weerstand is, is verzet en is sprake van innerlijke onvrijheid. Weerstand werkt twee kanten op, het beschermt en het blokkeert. Zolang de winst groter is dan het verlies is de weerstand functioneel. Als de balans doorslaat naar de verlieskant werkt de weerstand belemmerend en is de tijd rijp om in te zien dat het patroon niet meer ondersteunend is, maar in de weg staat.

Kindpatronen

Veel weerstanden ofwel afweermechanismen zijn overgebleven kindpatronen. Deze kindpatronen dienen de volwassene niet meer, maar staan in de weg bij de ontplooiing tot een volwaardig en vrij mens. De kwaliteit van relaties neemt enorm toe, daar waar weerstanden verdwijnen. Geslotenheid maakt plaats voor openheid, confrontatie wordt ontmoeten, afstandelijkheid verandert in nabijheid, afgescheidenheid in eenheid. Het wij- gevoel wordt wakker, het gevoel van samen zijn we sterk, het energielek is dicht, één plus één wordt drie.

Loslaten

In de coaching ga ik respectvol om met de weerstand. Respecteren en zien van de weerstand maakt dat deze kan smelten en de kwetsuur bloot komt te liggen. De wond gaat als het ware open (het korstje is eraf) en de pijn komt vrij. Gevoelde pijn kan verwerkt worden en loslaten en de energie die geblokkeerd was, en pijn of spanning veroorzaakt, kan nu doorstromen met als gevolg ontspanning en heling van de wond van binnenuit. Zo lossen weerstanden en blokkades op.

Indicaties

Duidelijke indicaties dat je last hebt van vastzittende weerstanden zijn:

  • steeds terugkerende conflicten in relatie tot partner, kind, collega of baas;
  • identiteitsvragen of problemen;
  • burnout;
  • faalangst;
  • psycho-somatische klachten;
  • onbestemde gevoelens;
  • rouwverwerking bij scheiding of sterven.