Transformatiewerk

Beschadigingen

Beschadigingen
Als we geboren worden zijn we nog één en al openheid en kan de levensenergie vrij door ons heen stromen. We zijn echter helemaal afhankelijk van onze omgeving, onze ouders en/of verzorgers. Zonder hun zorg, liefde en aandacht zouden we dood gaan. Zij zijn echter niet altijd in staat aan al onze behoeften te voldoen. Daardoor lopen we in deze kwetsbare baby en kindertijd de nodige beschadigingen op.

We worden als het ware in meer of mindere mate gesnoeid. Dit doet pijn en maakt dat we ons terugtrekken uit het contact met onze omgeving. We nemen niet meer onze volledige energetische ruimte in en vergeten wie en wat we in essentie zijn. Met deze energetische blokkades verdwijnen onze lichtkwaliteiten deels of helemaal in onze schaduw.

Je bent precies goed zoals je bent: Niet onze “gebreken” zijn de handicap, maar het afwijzen ervan maakt dat we in gebreke blijven.

Effecten

We voelen ons kwetsbaar en klein, in plaats van open en groots, wat we van nature zijn. We zijn uit contact met onze oorspronkelijke natuur en daarmee met onze lichtkwaliteiten. In deze terugtrekkende beweging worden we energetisch gezien ook kleiner, wat ook fysiek doorwerkt.

Dit voelt niet prettig en we zoeken naar een manier om dit ongemakkelijke gevoel te vermijden. Zo ontstaan er nog meer weerstanden. We onderscheiden in Transformatiewerk vier vormen van afweer, dit zijn automatische reacties die ons nog verder verwijderen van onze oorspronkelijke natuur ofwel onze essentie. Het goede nieuws is dat al onze lichtkwaliteiten zitten opgeslagen in onze kern.

Herstellen

Essentiecoaching maakt het mogelijk deze lichte kant van onze kwaliteiten wakker te maken, zodat we onze essentie gaan her-inneren. Het is een proces van bewust worden, waarin onze verkramping geleidelijk kan loslaten. Langzaam maar zeker kunnen we open bloeien en wordt de verbinding met onze essentie sterker en steeds meer zichtbaar.

Achtergrond

Essentiecoaching en transformatiewerk vallen onder de Alternatieve- en Natuurgerichte Gezondheidszorg. Het zijn nieuwe vormen van psychosociale begeleiding, waarin het lichaam een centrale rol speelt. De behandeling is gericht op de totale mens en heeft als doel de kwaliteit van leven en relaties te bevorderen, door de oorspronkelijke band van liefde met jezelf c.q. je opvoeders te herstellen.